اجتماع و من( شمس کیا)
یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

پایه ی هفتم ( پاسخ کار برگه ها)

کاربرگه شمارۀ ( 1)

حقوق و مسئولیتها

جدول را کامل کنید. نام خودتان و اعضای خانواده را بنویسید، سپس حقوق و مسئولیتهای هریک از اعضای خانواده را
 به طور مختصر توضیح دهید.

وظایف و مسؤولیت های پدر و مادر(حقوق فرزندان)
1. رسیدگی به فرزندان

 والدین باید نسبت به فرزندان خود توجه کامل داشته باشند و تلاش بسیار درباره ی آنان بنمایند.
2.برابری بین فرزندان

سزاوار است که والدین همه ی فرزندان خود را در دامان محبت خویش بپرورانند و بین آنها از نظر محبت و عطوفت و رعایت حالاتشان تساوی برقرار کنند از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده که فرمودند: «اعدلوا بین اولادکم فی السر...» در پنهانی میان فرزندان خود برابری را رعایت کنید.
3. گسترش دوستی

والدین باید محیط خانه را از دوستی و محبت آکنده کنند و بین افراد خانواده مهرورزی را گسترش دهند.
4. پرهیز از سخن زشت و ناروا

والدین در قبال تربیت اخلاقی و دینی و تربیتی فرزندان مسئول هستند به همین خاطر, باید از گفتار ناپسند, سخن زشت و دشنام و هر آنچه که با عفت و پاکدامنی و حیا, مغایرت دارد پرهیز نمایند.
5. مراقبت از رفتار فرزندان و نیز مراقبت از رفت و آمد آنها

چرا که اغلب جرمهای اخلاقی که از فرزندان سر می زند، از عدم مراقبت والدین می باشد.
6. تأدیب فرزندان،

بر والدین واجب است که اگر فرزندشان کار نادرستی انجام داد، او را ادب کنند تا روح سرکشی و شرارت از وجود او ریشه کن شود.

7. مراقبت بر تغذیه فرزندان

هم از نظر حلال و حرام بودن و هم از سالم و کامل بودن .
8.انتخاب نام مناسب برای فرزندان .


9. آشنا ساختن فرزندان با آموزه های دینی و روشهای صحیح اخلاقی .

 

وظایف و مسؤولیت های فرزندان(حقوق والدین)
1. اطاعت و فرمانبرداری از پدر و مادر.
2. نیکی و احسان و خدمت به پدر و مادر.
3.اف و سخن رنجش آور به پدر و مادر نگفتن .
4. بر سر والدین داد و فریاد نکردن (بلکه با آنها با سخن نیکو صحبت نماید).
5. بال تواضع و فروتنی را برای والدین , فرود آوردن .
66. حتی المقدور نیازهای والدین را برآوردن .


 

کاربرگه شمارۀ ( 2)

کشاورزی، صنعت و خدمات
 الف) هریک از مواد اولیه زیر مربوط به کدام صنعت است؟ با خط به هم مربوط کنید.

 

ب) هریک از واحدهای زیر نمایانگر فعالیت در کدام بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات هستند؟

 

 

کاربرگۀ شمارۀ ( 3)

آشنایی با تقسیمات استان

 

قسمت ب

استان زنجان 7شهرستان، 16بخش، 19شهر، 46


دهستان و 958آبادی دارای سکنه دارد.

 

 

کاربرگه شمارۀ ( 4)

قله های مهم ایران

 

جواب قسمت دوم:

قله های آتشفشانی: سهند، سبلان، دماوند، تفتان، هزار  و  لاله زار

 

کاربرگه شماره 5:


 

 

            

کار برگه شماره6: 

 

 

 

 

کاربرگه شمـــــــاره 7:

 

 

 

 

 

 

کاربرگه شمـــــــاره 8 :

 

.

 

 

 

 

 

 

.کاربرگه شمــــــاره 9:

.

 

 

 

 

.کار برگه شمــــــــــاره 10:

 

1-

 

الف) آلودگی آب ها- ازبین رفتن آبزیان- ازبین رفتن بهداشت مردم - شیوع وگسترش بیماری ها- به وجودامدن مناظر زشت و نازیبا

 

ب) آلودگی محیط طبیعی- زشت وناهمگونی محیط – به وسیله باد به نواحی دیگر پخش می شوند – این مواد تجزیه نشده وسالیان دراز در محیط باقی می مانند – گسترش انواع بیماری ها.

 

ج)ممکن است مزارع وجنگل ها طعمه حریق شده وازبین بروند – جانوران و پرندگان وحشرات دچارسوختگی شده ونابودشوند- زیستگاه موجودات ازبین رفته وبسیاری ازآنها یا ازبین رفته ویا مهاجرت کرده وتعادل زنجیره غذایی آن منطقه به هم می خورد.

 

د)تعدادی ازپرندگان ممکن است کشته شوند- بسیاری از آنها دچار ترس و وحشت شده آن منطقه را ترک می کنند – تعادل زیست محیطی انجا به هم میریزد – ممکن است این پرندگان تخم یا جوجه داشته باشند که دراین صورت نسل آنها منقرض می شود.

 

2-بله – چون تبعات این کار درنهایت متوجه خودانسان ها می شود و دربسیاری از مواقع غیرقابل جبران است.

 

 

 

.کاربرگه شمـــــــــــــاره 11

 

 

 

 

 کاربرگه شماره 12

   بسته به سلیقه دانش آموز ومصاحبه شونده دارد

    

 

 

کاربرگه شمــــــــــــــــاره 13

 

 پاسخ های پیشنهادی:

آبیاری باغچه:

      -هنگام غروب و عصر که تبخیر کمتر است، باغچه را آبیاری کنیم.

       -از آب باقی ماندهٔ شستن برنج، میوه و سبزی برای آبیاری باغچه و گلدان ها استفاده کنیم.

مسواک زدن:

    -هنگام مسواک زدن شیر آب را بازنگذاریم؛

     -از یک لیوان آب برای مسواک زدن استفاده کنیم.

حمام کردن:

     -موقع شست و شو، دوش را بازنگذاریم.

      -از دوش های مخصوص که قابلیت تنظیمآب کمتر دارند، استفاده کنیم.

       -زمان حمام کردن را کوتاه تر کنیم.

شستن سبزی و میوه:

    -ابتدا سبزی و میوه را در یک ظرف آب خیس کنیم تا پس از ضدعفونی با مقدار کمتری آب تمیز شوند.

      -گل ها و ضایعات سبزی را بگیریم که آب کمتری مصرف شود.

شستن اتومبیل:

    -به جای شیلنگ از سطل آب استفاده کنیم.

      -حتی الامکان هر روز با پارچه هاینم دار ماشین خود را تمیز کنیم.

استفاده از ماشین لباس شویی:

        -صبر کنیم لباس های کثیف به مقدار کافی جمع شوند تادفعات کمتری ماشین لباس شویی را روشن کنیم.

         - درشستن لباس های کم تر کثیف شده ماشین لباسشویی را در شستشوی سریع تنظیم کنید.

نظافت حیاط یا راه پله:

       -از جارو برای جمع کردن آشغال ها استفاده کنیم نه از شیلنگ آب.

        -برای شستن پله ها از سطل آب و زمین شوی استفاده کنیم.

 

کاربرگه شمــــــــــــــــــاره 14


  توجه : جواب ها تقریبی است


 

 

 کاربرگه شمـــــــــــــاره15

 

 

 

 

 

 کاربرگه شماره  16 :  

1-  شکل های  پایین صفحه   باید در تصویر بالایی پیدا شوند.

2-مرحله شکار- اندیشه نگاری

3-به منظور حفظ حکایتهای خود و تاریخ نویسی ابتدایی  و انتقال تجربیات وشرح حال خود به فرزندان و نوادگان خود

 

 

 

 کاربرگه شماره 17:

 توجه:

منظور از این کاربرگه نیز بررسی شواهد و مدارک و پرورش مهارت مشاهدهٔ دقیق است و انتظار نمی رودهمه به پاسخ معین برسند.پاسخ های احتمالی می تواند نانوایی و درست کردن نان، پارچه  بافی، کوزه گری وسفالگری باشد. این مُهرها نشان می دهد که تقسیم کار در آن دوره صورت می گرفته و برخی افراد در بعضیکارها مهارت داشته اند. آنها برای انجام فعالیت های اقتصادی ابزار و وسایلی ابداع کرده بودند و… .

 

تصویراول: ریسندگی وبافندگی

 تصویر دوم :ساخت ابزار آلات مورد نیاز

تصویر : نانوایی

 

کار برگه شماره 18:                  

 

1 -با خواندن متن شمارهٔ 1 می توان استنباط کرد که:

کورورش بر مناطق وسیعی از جهان آنروز حکومت می کرده است. همچنین می توان دریافت که او با سایر فاتحان آن روز که پس از تسخیرکشوری آن را غارت و ساکنانش را به قتل می رساندند، یا برده می کردند، متفاوت بوده و رفتاریمتفاوت با مغلوبان از خود نشان داده است و نه تنها ساکنان کشورها و شهرهای فتح شده را غارت وآواره نمی کرد؛ بلکه به باورهای آنان احترام هم می گذاشته و به آنها توهین نمی کند.

 

 

 

-

2 -با خواندن متن شمارهٔ 2 می توان استنباط کرد که آریو برزن و سورنا هر دو فرماندهانی نظامیبودند. هر دو فرماندهانی شجاع بودند که برای پاسداری از مرزوبوم ایران تا پای جان تلاش کرده اند.

 

 

-

 

 

 

 

 

3- آریو برزن قبل از سورنا می زیسته است؛ زیرا آریو برزن در زمان هخامنشیان در برابر هجوم اسکندرمقدونی به ایران، در برابر آنها ایستاد و با آنها جنگید،

اما سورنا در اواسط دوره اشکانی یعنی چند قرن بعد ازآریو برزن می زیسته است و در برابر کراسوس فرمانده سپاه روم مقاومت کرد و پیروز شد.

 

 

 

 

 کاربرگه شمـــــــــــــــــــــــــــاره19

 

 

 

 

 کاربرگه شمــــــــــــــــــاره20

 

 

(آپ ← آب)  ؛                    

(آتَرْ / آذر ← آتش)  ؛            

(اَرتاوهِشتا ← اردیبهشت)

( باژ ← باج خراج) ؛                

(پوسْرَ ← پسر)  ؛              

( پوهل ← پُل) ؛ 

(خرزنگ ← خرچنگ)؛          

( دات ← داد {عدل، دادگری})   ؛  

(دوش خِم ← دژخیم )  ؛

(راستَگ← راسته (  بازار ))  ،

(کی کوات ← کیقباد)  ؛

(ماهیگ ← ماهی)  ؛  

(وُهومن ← بهمن)   ؛

(وهیشت ← بهشت)   ؛  

(هورشید ← خورشید)   ؛

( هونر ← هنر)  ؛  

(پیشَگ ← پیشه)  .

 

   

 

کار برگه شمـــــــــــــــــــــــاره21

 

 

 

 

  

 

 

 

 خدایاچنان کن سرانجــــام کار

  

که توخشنودگردی وما رستگار

 

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1395 توسط شمس کیا
درباره وبلاگ

چه بیهوده است
در پاییز
به بهار فکر کردن
shamskiam@yahoo.com
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic