اجتماع و من( شمس کیا)
یادها فراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت

درس9 :

مربوط به فعالیت 1 :

دانش آموزان در بیان خود به ویژگی های طبیعی و انسانی اشاره خواهند کرد بر این ویژگی ها تأکید کنید و می توانید

جدولی ترسیم کنید و این اطلاعات را در جدول بگذارید و به دانش آموزان بیاموزید که هر مکان دارای ویژگی های

طبیعی و انسانی است ودانش جغرافیا به ما کمک می کند که این ویژگی ها و رابطهٔ متقابل آنها را بشناسیم.

مربوط به فعالیت 2 : 

نیازی نیست که به پرسش ها پاسخ بدهند یا پاسخ پرسش ها را بدانند؛ بلکه دانش آموزان

با مهارت طرح سؤال که اولین مقدمهٔ هر کاوشگری است، آشنا می شوند.

پاسخ فعالیتها و کاربرگه های مطالعات اجتماعی هفتم ( 8 درس جغرافیا )


مربوط به فعالیت 3و4 : 

 نقشه ناهمواری ها: کو هها، جلگه ها، قله های بلند، کوهپایه ها با رنگ قهوه ای تا زرد کم رنگ

و ارتفاعات با رنگ سبز مشخص شده است.

نقشۀ گردشگری: هتل ها، بوستان ها، فضای سبز، ترمینال، فرودگاه، موزه ها، بناهای تاریخی و...

نقشۀ تقسیمات کشوری: استان ها، مراکز استان، شهرستان ها و...

نقشۀ راه ها: را ههای اصلی و فرعی، بزرگراه و آزاد راه، پمپ بنزین، پل، راه آهن و...

مربوط به فعالیت 5و6 : 

برای تمرین بیشتر فعالیت های 5 و 6 کتاب را در کلاس انجام دهید و بگذارید دانش آموزان

خودشان نتیجه را به دست آورند.

 از میدان انقلاب تا ابتدای بلوار کشاورز، روی نقشه حدود 4 سانتی متر است که روی مقیاس

مدرج معادل 800 متر خواهد بود.

از میدان انقلاب تا چهارراه فلسطین نیز حدود 5/ 5 سانتی متر است که روی مقیاس مدرج معادل 1100 متر می باشد.

( یک کیلومتر و 100 متر) 100 / 1 =1000 / 1100

مربوط به فعالیت 7و8 : 

از گروه ها بخواهید عکس ها را روی یک صفحهٔ سفید بچسبانند و با فلش اجزای عکس را معین کنند.

پاسخ های احتمالی در فعالیت شمارهٔ 7 به شرح زیراست: عکس شماره 1:  یک روستا را نشان می دهد.

روستا در دامنهٔ کوه واقع شده است و جاذبهٔ گردشگری دارد؛ چون در این منطقه

صنایع دستی نیز برای فروش گذاشته شده اند. خانه های این روستا حالت پلکانی دارند. احتمالاً

بخشی از درآمد مردم این روستا از طریق گردشگری و فروش کالا به مسافران تأمین می شود

 عکس شمارهٔ 2:  یک منطقهٔ کوهستانی را نشان می دهد. بارش برف و باران کافی در منطقه،

 موجب روئیدن مراتع در کوه ها شده و منطقه برای پرورش دام مساعد است و فعالیت

دامداری می تواند برای مردم درآمد داشته باشد. احتمالاً این منطقه مستعد زندگی کوچ نشینی است

درس10 :

کاربرگهٔ شمارهٔ 3 :

 در این مرحله  نقشهٔ استان محل زندگی  دانش آموزان را تهیه  کنید واجازه بدهید دانش آموزان

شهرستان محل زندگی خود و شهرو روستای محل زندگی خود را مشخص کنند  تا دریابند که

هر استان به چند شهرستان تقسیم می شود هر شهر و استان شامل تعدادی شهر و روستاست.

بدیهی است در استان سمنان فقط انجام مرحلهٔ 2 کافی است.

فعالیت شماره 2 :

پاسخ های احتمالی  : کمک به بازیافت زباله، نریختن زباله در مکان های عمومی مانند جوی های آب و معابر،

قدردانی از رفتگران، پرداختن به موقع عوارض نوسازی، حفاظت از اماکن و وسایلی که شهرداری جهت

رفاه حال شهروندان در شهر ایجاد کرده است؛ مانند نیمکت های بوستان ها و وسایل بازی، صندلی ها

و وسایل بازی در بوستان ها، فرهنگ سرا، حفاظت از گل کاری ها و فضاهای سبز....  

فعالیت شماره 3 :

شهرداری سالی یکبار مبالغی از شهر نشینان تحت عنوان عوارض نو سازی دریافت می کند

که جزء ردیفهای درآمدی شهرداری می باشد ، در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده

وظیفه دارند در قبال اخذ مبالغی مشخص خدماتی را به شهروندان ارائه دهند .

فعالیت شماره  5و4 :

لازم است دانش آموزان جهت انجام  فعالیت های نقشه خوانی با توجه به نقشهٔ ص 51 و نقشهٔ دیواری ناهموارهای ایران کاربرگهٔ شماره 5 و 4 را در کلاس انجام دهند.

کاربرگه شماره 6 :

کرهٔ جغرافیایی را به کلاس ببرید اجازه بدهید دانش آموزان هر گروه خودشان روی این کره،

کشور ایران را پیدا کنند و به یکدیگر نشان بدهند و از آنها بخواهید خط استوا و نصف النهار مبدأ

 را روی کره نشان بدهند و موقعیت ایران را در نیم کرهٔ شرقی و شمالی بهتر بشناسند تمرین با

کرهٔ جغرافیایی دانش آموزان را آماده می کند که کاربرگهٔ شمارهٔ 6 ایران در جهان را انجام دهند.

به کارببندیم ص 54 :

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت های شمارهٔ 1 و 3 به کار ببندیم را انجام دهند.

اجازه بدهید کسانی که به اینترنت دسترسی دارند، فعالیت شمارهٔ 3 و کسانی که از سایر منابع توأم با اینترنت یا

بدون آن استفاده می کنند، فعالیت 1 را انجام دهند. در انجام تحقیق باید نشانی سایت اینترنتی، کتاب ها، مجلات،

و سایر منابع را به دانش آموزان معرفی کنید و آنها را در اختیارشان بگذارید.

درس11 :

مربوط به تصاویر ص 56 :

 کل و گرگ : منطقهٔ کوهستانی با پوشش مرتعی                خرس : جنگل

گاندو یا تمساح پوزه‌کوتاه : ناحیه ساحلی خلیج فارس         عقرب و شتر: کویر

برای این که آموزش های داده شده، ثبت شود، کاربرگهٔ شماره 7 در کلاس توسط دانش آموزان پاسخ داده شود.

فعالیت شماره 2 :

علت بارش فراوان در ناحیهٔ شمالی وجود رشته کوه های مرتفع البرزاست که مانع عبور توده هوای

 مرطوب می شود و هنگام صعود هوای مرطوب شرایط تشکیل ابر وبارندگی را فراهم می آورد.

(به دلیل وجود رشته کوه البرز) ونفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران .

فعالیت شماره 3 :

الف-  معتدل و مرطوب خزری  ----------      ساری - رشت

ب-  معتدل و نیمه خشک کوهستانی  ------     مشهد – زنجان - کرمانشاه

ج-   گرم وخشک داخلی ------------------    یزد – کرمان - زاهدان

د-   گرم و شرجی سواحل جنوب ----------   بندر عباس  - بوشهر

فعالیت شماره 4 :  مطابق نقشه صفحه 59

از دانش آموزان بخواهید به تصاویر کارتونی صفحهٔ 61 نگاه کنند و تفاوت های اقلیمی مناطق را

با یکدیگر بیان کنند؛ سپس کاربرگهٔ شمارهٔ 8 در کلاس و توسط دانش آموزان انجام شود.

کاربرگهٔ شمارهٔ 9 :

کاربرگهٔ شمارهٔ 9 به منظور استنباط از متن و دسته بندی اطلاعات است؛ لذا از دانش آموزان

بخواهید ویژگی های محل سکونت هریک از این افراد را بخوانند و آنها را بر اساس جدول داده

شده دسته بندی کنند و در آخر نام ناحیهٔ آب و هوایی هریک از این افراد را بنویسند. در پایان کلاس

نوشته های دانش آموزان را بررسی کنید.

درس12 :

فعالیت 1 صفحه 63 :  

از دانش آموزان بپرسید چرا جنگل ها از بین می روند؟ چرا آب دریاها و رودخانه ها آلوده

می شود؟ با استفاده از پاسخ آنها توجه آنها را به مهم ترین عامل تخریب طبیعت یعنی انسان جلب کنید

پاسخ احتمالی : گونه های  در خطر انقراض مانند پلنگ ایرانی، گوزن زرد ایرانی، مارال، خرس قهوه ای

به منظور حفظ همیشگی وضعیت زیست بوم و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی

فعالیت شماره 2 :

از دانش آموزان بخواهید استنباط خود را از آن بگویند، سپس  

برایشان توضیح دهید که طبیعت متعلق به همهٔ موجودات است.

فعالیت شماره 3 :

پیام آیه 99 سوره انعام : ما را به شگفتیهاى جهان آفرینش، و شناسایى خداوند از طریق آن دعوت مى‏کند.

آیات 32 تا 35 یس : نشانه قدرت پروردگار عالم و حق شناسى و شکر گزارى انسانها، که شکر منعم نخستین گام معرفت کردگار است.

آیه 60 سوره هود : عصیان و انجام کارهای زشت و عدم شکر نعمت مستوجب غضب الهی و انتقام دنیا و عذاب آخرت است .

آیات 10 تا12 سوره الرحمن : گستراندن مواهب و نعمتهای خداوندی در زمین وکفر نورزیدن بر آن .

فعالیت ص 69 :

کاربرگهٔ شمارهٔ 10 را در کلاس از طریق بحث و گفت وگو اجرا کنید. سعی کنید دانش آموزان را

نسبت به مسائل مطرح شده در کاربرگه حساس کنید و آنها را نسبت به موضوعات برانگیزانید.

نکتهٔ مهم  اصل 50 این است که حفاظت از محیط زیست یک وظیفهٔ عمومی و همگانی است.

 

درس13 :

فعالیت 1 و 2 :

با توجه به نقشه ص 72

پاکستان      177 ایران       75     ترکیه 73     عراق       31 افغانستان 29    عربستان     16

آذربایجان    9  ترکمنستان  6      کویت      3  ارمنستان3

ایران رتبه دوم دارد .   توجه: رقم مربوط به ترکمنستان اشتباه شده است

فعالیت 3 :

جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یابد و جامعه از نیروی جوان که می تواند

 کار کند و با فعّالیّت های اقتصادی و آموختن علم به پیشرفت کشور کمک کند، محروم می شود

در واقع باکمبود نیروی کار مواجه می شویم  و فعالیت اقتصادی مان به خوبی انجام نمی گیرد .

با رشد جمعیت زیاد ، جمعیت جوان افزایش می یابد . از آنجا که این گروه سنی افرادی اند که

فعالیت های اقتصادی کشور را انجام می دهند؛ پس  کشورمان در آینده نیازمند نیروی کارنخواهد بود.

فعالیت 5 :

تراکم جمعیت استان های سیستان و بلوچستان و البرز از تقسیم جمعیت برمساحت به دست می آید.  

 تراکم استان البرز بسیار بسیار بیشتر است.

تراکم استان سیستان و بلوچستان، 14 نفر در کیلومتر مربع است.

تراکم استان البرز، 471 نفر در کیلومتر مربع است.

نقشه ص 75 :

از دانش آموزان بخواهید در راهنمای نقشه محدودهٔ زردرنگ را به عنوان تراکم 10 - 1

نفر در کیلومتر مربع معین کنند  

      فعالیت 6 :

نام ناحیه

میزان تراکم

علل

منطقهٔ شهری تهران

زیاد

پایتخت بودن، وجود سازمان های مهم دولتی، دانشگاه ها، بیمارستان ها و صنایع

جلگه های کنارهٔ دریای خزر

زیاد

باران کافی، آب فراوان، هوای معتدل و خاک حاصلخیز

دشت کویر لوت

کم

کمبود بارش و آب و هوای گرم و خشک

استان خوزستان

زیاد

داشتن منابع نفت و گاز

کوهپایه های البرز و زاگرس

زیاد

خاک حاصلخیز و باران کافی

 

 

درس14 :

فعالیت 1 :

برای آشامیدن ، شستشو ، پخت و پز ،  استحمام،   ماهیگیری  ،  آبیاری زمین و …

فعالیت 2 :

مراحل چرخه آب

1-تبخیر: وقتی که خورشید آب رودخانه ها یا دریاچه ها و یا اقیانوس ها را گرم می کند، آب یه شکل بخار در می آید.

 این بخار آب در جو بالا می رود.

2-تراکم: بخار آب در هوا سرد می شود و دوباره به قطرات مایع کوچک تبدیل می شود و ابرها تشکیل می شوند.

3-بارش: هنگامی که مقدار زیادی آب متراکم شوند به طوری که هوا نتواند وزن آن را تحمل کند، آب از ابرها به شکل باران،

تگرگ یا برف دوباره به زمین بر می گردد.

4-نفوذ: وقتی که آب به صورت باران تگرگ یا برف می بارد، مقداری از آن به زمین نفوذ می کند.

5-رواناب: مقداری از آب به زمین فرو نمی رود بلکه در رودخانه ها و نهرها می ریزد.(جاری می شود )

فعالیت 3 :

این مقایسه نشان می دهد ایران کشور کم آبی است. می توانید با توجه به قرار گرفتن سرزمین مان

روی نوار بیابانی 20 شمالی، و ارتفاع و جهت ناهمواری ها، دلیل کمبود بارش در ایران را نیز توضیح دهید

فعالیت 4 :

از دانش آموزان بخواهید نقشهٔ صفحه 78 را به دقت بررسی کنند و سپس کاربرگهٔ شمارهٔ

11 را کامل کنند. آنها باید قادر باشند موقعیت برخی رودهای مهم را روی نقشه جانمایی کنند.

فعالیت شمارهٔ 5 :

  پاسخ این است که آب دریاها شور و غیر قابل استفاده برای آشامیدن و کشاورزی است.

فعالیت شمارهٔ 6 :

از دانش آموزان بخواهید نتایج مصاحبه را در کلاس تعریف کنند.

فعالیت شمارهٔ 7 :

 کاربرگه شماره 13 : پاسخ های احتمالی:

آبیاری باغچه: هنگام غروب و عصر که تبخیر کمتر است، باغچه را آبیاری کنیم.

از آب باقی ماندهٔ شستن برنج، میوه و سبزی برای آبیاری باغچه و گلدان ها استفاده کنیم.

مسواک زدن: هنگام مسواک زدن شیر آب را بازنگذاریم؛ از یک لیوان آب برای مسواک زدن استفاده کنیم.

حمام کردن: موقع شست و شو، دوش را بازنگذاریم. از دوش های مخصوص که قابلیت تنظیم

آب کمتر دارند، استفاده کنیم. زمان حمام کردن را کوتاه تر کنیم.

شستن سبزی و میوه: ابتدا سبزی و میوه را در یک ظرف آب خیس کنیم تا پس از ضد

عفونی با مقدار کمتری آب تمیز شوند. گل ها و ضایعات سبزی را بگیریم که آب کمتری مصرف شود.

شستن اتومبیل: به جای شیلنگ از سطل آب استفاده کنیم. حتی الامکان هر روز با پارچه های

نم دار ماشین خود را تمیز کنیم.

استفاده از ماشین لباس شویی: صبر کنیم لباس های کثیف به مقدار کافی جمع شوند تا

دفعات کمتری ماشین لباس شویی را روشن کنیم.

نظافت حیاط یا راه پله: از جارو برای جمع کردن آشغال ها استفاده کنیم نه از شیلنگ آب.

برای شستن پله ها از سطل آب و زمین شوی استفاده کنیم.

 فعالیت 8 : 

 لیتر 800 =10×20= 200     200 ×4

 فعالیت 9:  شعر آب را گل نکنیم، از سهراب سپهری از اشعاری است که دانش آموزان

می توانند انتخاب کنند و در کلاس بخوانند.

فعالیت شمارهٔ 10 :

در این تصویر انسان از میوه و سبزی وغلات استفاده می کند.

به عبارت دیگر بخشی از غذای انسان را گیاهان تشکیل می دهند و گیاهان نیز برای رشد و نمو به خاک

نیاز دارند ومواد غذایی خود را از خاک می گیرند.

همچنین بخش دیگری از غذای ما از جانوران تأمین می شود. این جانوران مانند دام ها نیز برای تغذیه از علف

استفاده می کنند. به عبارت دیگر این حیوانات گیاهخوارند و گیاهان مورد استفاده در خاک رشد می کنند.

علاوه بر غذا، انسان ها از خاک برای ساختن ظروف و وسایل زندگی، جاده و خانه و… استفاده می کنند.

فعالیت 11 :

دانش آموزان با انجام این فعالیت پی می برند که هر مادهٔ غذایی که در جدول بنویسند، به خاک

بستگی دارد و به عبارت دیگر اهمیت خاک بهتر لمس می شود.

درس15 :

مربوط به فعالیت 1 و 2 :

   تفریح، کسب علم  ،    سفر زیارتی، طبیعت گردی

گردشگری آموزشی و فرهنگی ، گردشگری اجتماعی گردشگری درمانی

فعالیت 3 :

1 ظهور و توسعهٔ وسایل نقلیهٔ موتوری         2 توسعهٔ شهرنشینی

3 توسعهٔ ارتباطات و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی مردم

4 بهبود درآمد مردم            5 پیدایش مؤسسات و دفاتر گردشگری

 فعالیت 4   :

  توجه کنید این فعالیت به منظور پرورش و تقویت روحیهٔ کار آفرینی در دانش آموزان طراحی شده و

 در این زمینه فرصت تفکر به آنها بدهید.

پاسخهای احتمالی :    

ایجاد شغل های جدید مانند هتل داری – غذاخوری  ، دفاتر حمل ونقل ،فروش صنایع دستی وغذاها و

شیرینی های محلی ، فروش محصولات روستایی ،نوشیدنی ، میوه  و پوشاک و لباسهای تابستانی و...

کاربرگهٔ شمارهٔ 14 :

قزوین  تاکستان(  روی نقشه فاصله این دو شهر 5 سانتی متر است؛ از آنجا که با توجه به مقیاس

ترسیمی هر یک سانتی متر 5 کیلومتر است؛ 25 کیلومتر می باشد )

برای محاسبه،عددی را که با خط کش به دست آوردیم، در5 کیلومتر  ضرب می کنیم.

 کاربرگهٔ شمارهٔ 15 :

این کاربرگه نیز مربوط به درس 15 می باشد .

مانند فعالیت شماره 5 ، با توجه به راهنمای نقشه موارد خواسته شده را پیدا کرده وجهت جغرافیایی اش را نیز بگویید .

 

درس16 :

مربوط به فعالیت 1 و2 و 3 :

قبل از تشکیل این جلسه، از دانش آموزان بخواهید که درباره بارگاه امام رضا( ع) تحقیق کنند

و دانش آموزانی که به اینترنت یا منابع دیگر دسترسی دارند، در مورد بخش ها و ویژگی های خاص آستان

قدس رضوی مانند موزه ها، کاشی کاری ها، مساجد، آرامگاه شخصیت ها و خدام حرم تحقیق کنند و

هنگام ارائهٔ درس هریک مطالب خود را برای دانش آموزان بازگو کنند .

در نظر داشته باشید که بارگاه امام رضا ( ع) تنها بعد زیارتگاهی آن مطرح نیست؛ بلکه پرداختن

به معماری و موزه های این مکان از جنبهٔ تاریخی، هنری و مردم شناسی حائز اهمیت است.

فعالیت 4 صفحه 95 :

در معرفی خدام حرم ذکر این نکته ضروری است که این افراد به لحاظ احترام، علاقه و ارادتی که به امام هشتم دارند،

حاضرند وقتشان را بدون دریافت هیچ وجهی در جهت خدمت به زائران امام رضا (ع) صرف کنند  .

از جمله خدماتی که خادمین حرم ارائه می کنند، راهنمایی زائران به سمت ضریح و قسمت های مختلف حرم

یا خدمات در بخش های مختلف حرم مانند کفشداری، نگهداری امانات، نظافت حرم، پهن کردن فرش ها برای

 اقامهٔ نماز، کمک به افراد ناتوان، نقاره زنی، غبار روبی ضریح مطهر و… است.

مربوط به تصاویر صفحهٔ 97 و98 :

ضمن تعریف طبیعت گردی(  اکوتوریسم) از دانش آموزان بخواهید به این تصاویر نگاه کنند و

بگویند در شهر یا استان محل سکونت آنان کدام جاذبهٔ طبیعی گردشگری وجود دارد؟

مربوط به فعالیت 5 :

زباله های زیادی در اثر بی توجهی مسافران پدید آمده است.

پلاستیک ها و زباله ها موجب آلودگی خاک و پدید آمدن منظره های زشت می شود.

رعایت بهداشت و نظافت توسط مسافران، احداث مکان هایی برای جمع آوری زبالهٔ مسافران و

 سرانجام احداث بوستان های ملی از اقداماتی است که می توان برای تمیزی و سالم ماندن طبیعت انجام داد.

مربوط به " به کار ببندیم " ص 100 :

از دانش آموزان بخواهید به فعالیت شمارهٔ « 3 به کارببندیم » با صراحت و تأکید پاسخ دهند.

از دانش آموزان بخواهید فعالیت 1 و 2 به کار ببندیم صفحهٔ 100 را کامل کنند  .

درشماره 1 دانش آموزان باید از طریق پرس و جو از خانواده، یک برنامه بازدید بنویسند.

بهتر است برنامه طوری نوشته شود که ساعات و زمان مورد نظر را در برداشته باشد. برای

مثال ساعت 9 8 خوردن صبحانه و آماده شدن، ساعت 9:30 رفتن به بیرون وگرفتن تاکسی، ساعت

12  10 بازدید از موزه…، ساعت 12:30  12 برگشتن به منزل، ساعت 4 12:30 استراحت در

منزل ، ساعت 8  4 بعدازظهر رفتن به بیرون شهر و بازدید از آبشار…

این فعالیت یک نوع مهارت اجتماعی و مهارت زندگی است که به دانش آموزان کمک می کند

تا بتوانند هم در آینده مهمان های خود را برای بازدید از مکان های مورد نظر راهنمایی کنند و هم حس

تعلق و علاقه مندی نسبت به جاذبه های محل زندگی خود در آنها تقویت شود.

در شمارهٔ 2، دانش آموزان جدولی رسم می کنند این فعالیت را به صورت گروهی نیز می توان در مدرسه انجام داد.

خسارت ها یا ضررها می تواند شامل:

1 ممکن است زباله ها را در آب رود بریزند.

2 ممکن است به درختان تاب ببندند یا روی درختان یادگاری بنویسند.

3 ممکن است در میان درختان آتش روشن کنند.

4 ممکن است بطری نوشیدنی و آب و کنسرو و پلاستیک مواد غذایی را در محیط رها کنند.

5  ممکن است تمرین تیراندازی با تفنگ بادی داشته باشند.

سپس از دانش آموزان بخواهید برای هر مورد، پیشنهادی در مقابل بنویسند؛ برای مثال:

نصب تابلوی ممنوعیت تیراندازی یا احداث محلی برای آن، گذاشتن سطل زباله با فاصلهٔ مناسب و…

توجه کنید :

با اشاره به جاذبه های توریستی ایران روی نقشهٔ گردشگری به این نکته اشاره کنید که ایران مقام پنجم دنیا

را به لحاظ داشتن جاذبه های طبیعی و مقام دهم جاذبه های انسانی و تاریخی را برای جذب گردشگر داراست.

درس17 :

فعالیت شماره 1 :

چیزهایی است که از گذشتگان برای ما به جای مانده است، یعنی میراث فرهنگی  است.

میراث فرهنگی به همهٔ مردم یک کشور متعلق است و با ارزش تلقی می شود .

 

تأکید کنید که میراث فرهنگی نشان هویت ملی هر ملت است و علاوه بر ابزارهای مادی ممکن است

 چیزهای غیر مادی مثل اعتقادات، آداب و رسوم، زبان و… را شامل شود.

فعالیت شماره 2 :

پرسش های احتمالی دربارهٔ موضوعات به شرح زیر است:

1  آریایی ها چه کسانی بودند؟ سکونتگاه اولیه آنان کجا بوده است؟ علت یا علل مهاجرت

آریایی ها چه بود ه است؟ آنها چه زمانی (چند سال پیش) به فلات ایران مهاجرت کرده اند؟ آریایی ها

از چه مسیر یا مسیرهایی وارد ایران شده اند؟ آنها پس از مهاجرت به ایران چه کردند؟ و… .

2  اسکندر مقدونی که بود؟ اسکندر مقدونی اهل کدام کشور بود؟ انگیزه و هدف اسکندر

مقدونی از حمله به قلمرو امپراتوری هخامنشی چه بود؟ وقتی اسکندر به ایران حمله کرد، ایرانیان

چه کردند؟ آیا بین سپاه اسکندر و هخامنشیان جنگی در گرفت؟ اسکندر چند سال بیش به ایران

حمله کرد؟ آثار و نتایج حملهٔ اسکندر به ایران چه بود؟ جنگ بین اسکندر و ایرانیان در کدام نواحی رخ داد؟

اسکندر از کدام سمت به ایران وارد شد و به چه مناطقی رفت؟ و... .

3  سلسه ساسانیان در چه زمانی تأسیس شد؟ ساسانیان چند سال پیش در ایران حکومت

می کردند؟ این سلسه در زمان کدام پادشاه ساسانی سقوط کرد؟ چرا حکومت ساسانی سقوط

کرد؟ دلایل و عوامل این سقوط چه بود؟ دشمنان و رقیبان خاندان ساسانی چه کسانی بودند؟

سلسلهٔ ساسانی در نتیجهٔ کدام جنگ یا جنگ هایی فرو پاشید؟ و… .

فعالیت شمارهٔ ٤ :

فعالیت شمارهٔ ٤  فعالیت انفرادی است ،  از دانش آموزان بخواهید به طور انفرادی درخانواده و فامیل

پرس و جو کنند و شیء قدیمی را که میراث خانوادگی است و از آن حفاظت و نگهداری می شود، بیابند

و در کلاس نتیجه را بازگو کنند.

فعالیت شماره ٥ و ٦ :

فعالیت شماره 5 و 6 فعالیت گروهی است ، دانش آموزان بصورت گروهی بررسی کنند .

درس18 :

فعالیت 1 کاربرگهٔ شمارهٔ   16 :

توجه کنید هدف از این فعالیت جلب توجه دانش آموزان به مشاهدهٔ دقیق مدارک و شواهد

است و یادآوری این نکته که هر آنچه از گذشته برجای مانده، حتی یک نقاشی ساده و ابتدایی می تواند

پژوهشگران را در شناخت زندگی انسان های گذشته کمک کند.

 این سنگ نگاره  در محل ابراهیم آباد اراک  بیانگر دوره ای از زندگی بشر است که شکار

نقش مؤثر و مهمی در زندگی او داشته است و شاید برای حفظ چنین موضوع مهم و خوشایندی که

مورد علاقه و دلمشغولی او بوده، اقدام به کندن آن موضوع روی سنگ کرده است.

فعالیت ٢ :

در همین فرایند بر نقش عوامل جغرافیایی مانند رودها و خاک حاصلخیز جهت کشاورزی و

شرایط نامساعد اقلیمی در پیدایش زندگی یکجانشینی و پدید آمدن تمدن ها تأکید کنید )

فعالیت 3 کاربرگهٔ شماره 17 :

منظور از این کاربرگه نیز بررسی شواهد و مدارک و پرورش مهارت مشاهدهٔ دقیق است و انتظار نمی رود

همه به پاسخ معین برسند. پاسخ های احتمالی می تواند نانوایی و درست کردن نان، پارچه بافی، کوزه گری و

سفالگری باشد. این مُهرها نشان می دهد که تقسیم کار در آن دوره صورت می گرفته و برخی افراد در بعضی

کارها مهارت داشته اند. آنها برای انجام فعالیت های اقتصادی ابزار و وسایلی ابداع کرده بودند و… .

فعالیت 4 :

برای مثال:

ایلامی ها دین داشته اند ← تصویر زیگورات چغازنبیل

ایلامی ها خط داشته اند ← تصویر خط تصویری ایلامی

ایلامی ها حکومت داشته اند ← لوح های گلی که قانون های  پادشاهان ایلامی بر روی آن نوشته شده و…

فعالیت 5 :

تصویر اول متعلق به حضرت نوح ( ع) و تصویر دوم حضرت ابراهیم( ع)

تصویر سوم مربوط به عبور حضرت موسی (ع) و پیروانش از رود نیل و شکافته شدن دریاست.

فعالیت 6:

در قرآن کریم سوره هایی که به نام یک پیامبرند، عبارت اند از: یونس، یوسف، محمد، ابراهیم، هود، نوح،

آیات 103 تا 140 سورهٔ اعراف مربوط به سرگذشت حضرت موسی (ع) است. از

دانش آموزان بخواهید معنای آیات را بخوانند و در کلاس دربارهٔ آن گفت وگو کنند.

فعالیت 7 :

توجه کنید که دانش آموزان در سال های قبل با سرگذشت این پیامبران آشنا شده اند؛ اما در این درس هدف آن است که نقش پیامبران الهی و مأموریت آنها برای هدایت بشر در طول تاریخ مورد تأکید قرار گیرد.

نکتهٔ مهمی که باید بر آن تأکید کرد، برانگیختن دقت و توجه دانش آموزان به موضوع هدایت و رستگاری پیروان پیامبران الهی و نبرد حق علیه باطل و پیروزی حق است.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1395 توسط شمس کیا
درباره وبلاگ

چه بیهوده است
در پاییز
به بهار فکر کردن
shamskiam@yahoo.com
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات